Buschcraft och överlevnads kurs

Gå en kurs i buschcraft kunskap, eller som det i modernt talessätt kallas, överlevnad.

Människan har i urminnestider överlevt tack vare sin kunnskap om djur och natur, och hur man anpassar sin omgivning och sig själv för att överleva.

Idag kan ca 75 % av befolkningen inte använda kniv, yxa eller göra upp eld och de kan definitivt inte överleva en oförutsedd katastrof eller händelse som kräver kunnskap.

Vi håller en 3 dagars kurs i hur man klarar sig i vildmarken med begränsad utrustning, hur man gör upp eld, hur man bygger vindskydd, hur man skaffar sig mat och framförallt vatten samt hur man tillverkar sin egen improviserade utrustning.

 

Pris per person : 3800 kr

 

Anmälan om intresse sker per mail till

patric@nordicknights.com